BERGERLØKKA, GRUNNARBEIDER

Byggeplassadresse: Bergerveien 12, Asker
Oppdragsgiver: JM Norge AS
Oppstart: September 2018

Utbygging av byggetrinn 1 på Bergerløkka i Asker kommune består av 6 blokker på 4-7 etasjer, samt sammenhengende underliggende parkeringskjeller.
Brødrene Dokken AS står for grunnarbeidene. Utbyggingen skal i sin helhet fundamenteres på frittbærende dekke med stålkjernepæler. Utgraving utføres innenfor spunt, stedvis bakforankret og med stedvis kalksementstabilisert leire innvendig i gropa.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia