Ferdigstilt prosjekt

Bergerløkka, Grunnarbeider

Utbygging av byggetrinn 1 på Bergerløkka i Asker kommune består av 6 blokker på 4-7 etasjer, samt sammenhengende underliggende parkeringskjeller.
Brødrene Dokken AS står for grunnarbeidene. Utbyggingen skal i sin helhet fundamenteres på frittbærende dekke med stålkjernepæler. Utgraving utføres innenfor spunt, stedvis bakforankret og med stedvis kalksementstabilisert leire innvendig i gropa.

Bergerløkka, Grunnarbeider
sted:
Bergerveien 12, Asker
Oppdragsgiver:
JM Norge AS
Oppstart:
September 2018
crossmenu