BERGER HAGE

Byggeplassadresse: 1475 Finstadjordet
Oppdragsgiver: ØM Fjeld
Oppstart: April 2018

Oppdraget omfatter opparbeidelse av tomt, vei og VA, samt landskapsutforming for leilighetskompleks.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia