Begna Bruk tømmertomt

Byggeplassadresse: Begnavegen 261, 2937 BEGNA
Oppdragsgiver: Begna Bruk AS
Oppstart: 24.03.2020

Det skal etableres tømmerlager på ca. 5 mål. Masser skal skiftes ut for å bygge opp nytt bærelag, samt at det skal legges belegningsstein. Ca. 160 m OV-rør skal legges ned, samt at vannledning graves ned.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia