Project Description

Begna Bruk – Tømmertomt

Byggeplassadresse: Begnavegen 215, 2937 BEGNA
Oppdragsgiver: Begna Bruk AS
Oppstart: Mai 2021

Etablering av tømmerlager på ca. 6 mål. Arbeidene består i hovedsak av masseutskifting og legging av belegningsstein.

ANDRE PROSJEKTER