Ferdigstilt prosjekt

Begna Bruk – Tømmertomt

Etablering av tømmerlager på ca. 6 mål. Arbeidene består i hovedsak av masseutskifting og legging av belegningsstein.

Begna Bruk – Tømmertomt
sted:
Begnavegen 215, 2937 BEGNA
Oppdragsgiver:
Begna Bruk AS
Oppstart:
Mai 2021
crossmenu