Begna Bruk – Tømmertomt

Byggeplassadresse: Begnavegen 215, 2937 BEGNA
Oppdragsgiver: Begna Bruk AS
Oppstart: Mai 2021

Etablering av tømmerlager på ca. 6 mål. Arbeidene består i hovedsak av masseutskifting og legging av belegningsstein.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia