Project Description

Ala kraftverk

Byggeplassadresse: Tyinvegen 4220, 2975 Vang i Valdres
Oppdragsgiver: Skagerak Energi
Oppstart: August 2020

Arbeidene omfatter grunn-, anleggs- og bygningsmessige arbeider for bygging av Ala kraftverk.

ANDRE PROSJEKTER