Ala kraftverk

Byggeplassadresse: Tyinvegen 4220, 2975 Vang i Valdres
Oppdragsgiver: Skagerak Energi
Oppstart: August 2020

Arbeidene omfatter grunn-, anleggs- og bygningsmessige arbeider for bygging av Ala kraftverk.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia