Project Description

Fekjær psykiatriske senter – pasientbygg

Byggeplassadresse: Fekjarvegen
Oppdragsgiver: Stiftelsen Fekjar
Oppstart: April 2021

Grunnarbeider for oppføring av nytt pasientbygg.

ANDRE PROSJEKTER