SMOOTHIE-ØKRI

Prosjektets navn: Smoothie – Økri
Oppdragsgiver: Smoothie Xchange AS
Byggeplassadresse: Økrigata 40, 1340 SKUI
Oppstart: Oktober

Prosjektet omfatter utarbeidelse av tomt og VA.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia