Skredderhuslåven – Fekjær

Byggeplassadresse: Fekjarvegen
Oppdragsgiver: Elling Fekjær
Oppstart: Mars 2021

Riving av gammel låve, og grunnarbeider for nytt bygg.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia