Project Description

Skredderhuslåven – Fekjær

Byggeplassadresse: Fekjarvegen
Oppdragsgiver: Elling Fekjær
Oppstart: Mars 2021

Riving av gammel låve, og grunnarbeider for nytt bygg.

ANDRE PROSJEKTER