Project Description

OMLEGGING AV VA, SØR-AURDAL KOMMUNE

Byggeplassadresse: Dalagata, 2930 BAGN
Oppdragsgiver: Sanne Hauglid AS
Oppstart: Juni 2018

Arbeidene omfatter omlegging av vann-og avløp i forbindelse med bygging av Sør-Aurdalshallen.

ANDRE PROSJEKTER