LIAELVA KRAFTVERK

Prosjektnavn: Liaelva Kraftverk
Adresse: Liagrenda, Sør-Aurdal kommune
Oppdragsgiver: Liaelva kraftverk AS
Oppstart: Desember 2015

Prosjektet omfatter graving og sprengning av 1200 meter grøft i hovedsakelig fjell. Legging av duktile rør i 500mm i tillegg til bygging av 600 meter med adkomstveg, klargjøring av tomt for inntaksdam og kraftstasjon for vannkraftverk.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia