Project Description

Langhus Gård BTR1 Del felt 2

Byggeplassadresse: Nordåsveien 1
Oppdragsgiver: JM Norge
Oppstart: 01.12.2019

Vi er godt i gang med utgraving og sprengningsarbeider på tomten.

Langhus Gård blir et nytt og yrende boligområde med varierte boligtyper og mennesker i alle aldre.

ANDRE PROSJEKTER