Project Description

E16 Øylo – Hålimo

Byggeplassadresse: Vang/Vestre Slidre
Oppdragsgiver: Staten Vegvesen Region Øst
Oppstart: november 2020

E16 Hande – Øylo, parsell Øylo – Hålimo (ca. 10 km) er en del av utbedringsprosjektet E16 Fagernes – Øylo som skal utvikle eksisterende E16 til 8,5 meters vegbredde for å øke fremkommelighet og trafikksikkerhet.  Dagens veg har varierende standard og bredde, og det er behov for ulike tiltak på ulike deler av strekningen med blant annet bredding, forbedring av bæreevne, utskifting av drens- og overvannssystem, kurveutbedring, utslaking av sideterreng og nytt dekke.

ANDRE PROSJEKTER