Project Description

Ringeriksveien VA

Oppdragsgiver: Bærum Kommune
Oppstart: Mars 2020

Hovedtraséen i prosjektet er ca. 5400 m lang og har to vannkummer, 38 selvfallskummer og 22 trekkegroper. Traséen følger Skuiveien (RV617) og Ringeriksveien (RV182) fra Tangen bro til Bjørum sag, der den kobles på entreprisen Sollihøgda VA.

ANDRE PROSJEKTER